Spreekuur

Spreekuur

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Voor afspraken bijvoorkeur bellen tussen 8:00 uur en 10:30 uur.

Wij zijn tussen 10:45 uur en 11.00 uur, tussen 12:30 uur en 13:00 uur én tussen 14:45 en 15:00 uitsluitend voor spoed bereikbaar.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistentes hebben, evenals de artsen, een beroepsgeheim.

Per afspraak wordt 10 minuten voor u gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Indien een afspraak onverwachts langer gaat duren, kan de huisarts u adviseren een nieuwe afspraak te maken.

Als u voorkeur heeft voor één van beide artsen, dan kunt u dit aangeven bij de assistente. We houden er zoveel mogelijk rekening mee. Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Het is in de praktijk niet mogelijk om iedereen die uit het ziekenhuis ontslagen is te bezoeken. U kunt zelf een visite aanvragen als u de huisarts wilt spreken.

Huisbezoeken kunt u vóór 10.30 uur aanvragen.

Openingsijden

  • Maandag 08:00 - 17:00 uur
  • Dinsdag 08:00 - 17:00 uur
  • Woensdag 08:00 - 17:00 uur
  • Donderdag 08:00 - 17:00 uur
  • Vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Copyright ©2021 Huisartsenpraktijk Rolde. :: Realisatie: Blixxum! Design