Afspraak maken

  • Home
  • Afspraak maken

Afspraak maken

Om te voorkomen dat het spreekuur uitloopt graag 1 klacht per consult.
Als u meerdere klachten wilt bespreken tijdens het consult, wilt u dat dan aangeven bij de assistente?

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Voor afspraken bij voorkeur bellen tussen 08:00 uur en 10:30 uur. Tussen 10:45 en 11.00 uur, 12:30 en 13:00 uur én tussen 14:45 en 15:00 uur is de praktijk uitsluitend voor spoed bereikbaar.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistentes hebben, evenals de artsen, een beroepsgeheim.

Per afspraak wordt 10 minuten voor u gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Indien een afspraak onverwachts langer gaat duren, kan de huisarts u adviseren een nieuwe afspraak te maken.

Als u voorkeur heeft voor één van de huisartsen, dan kunt u dit aangeven bij de assistente. We houden er zoveel mogelijk rekening mee.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Het is in de praktijk niet mogelijk om iedereen die uit het ziekenhuis ontslagen is te bezoeken. U kunt zelf een visite aanvragen als u de huisarts wilt spreken. Huisbezoeken kunt u vóór 10.30 uur aanvragen.

Andere spreekuren

• Diabetes spreekuur
• Astma/COPD spreekuur
• Hypertensie spreekuur
• Integrale ouderenzorg*

* Integrale ouderenzorg betekent het in samenhang vormgeven van preventie, wonen, zorg en welzijn. Om de gezondheid van burgers en kwaliteit van zorg te verbeteren. En de groei in zorgkosten te verminderen.

Het streven is ouderen, zo lang als mogelijk en wenselijk is, thuis te laten wonen, het voorkomen van overbelaste mantelzorg en ondersteunen van kwaliteit van leven en welbevinden. Om dit te kunnen bereiken wordt er samengewerkt binnen het zogeheten kernteam.

Een kernteam bestaat uit uw huisarts, een assistente/POH, een of twee wijkverpleegkundige(n), een sociaal werker en een specialist ouderengeneeskunde. Dit kernteam komt eens per 6 weken bij elkaar voor overleg.

Aan de hand van vragenlijsten wordt de ouderenpopulatie binnen de praktijk in kaart gebracht en afhankelijk van de uitkomst wordt het resultaat besproken in het overleg van het kernteam.

Openingsijden

  • Maandag 08:00 - 17:00 uur
  • Dinsdag 08:00 - 17:00 uur
  • Woensdag 08:00 - 17:00 uur
  • Donderdag 08:00 - 17:00 uur
  • Vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Copyright ©2021 Huisartsenpraktijk Rolde. :: Realisatie: Blixxum! Design